Lomatoimintaa  60 – vuotta

 

Sosiaalisen lomatoiminnan juuret ulottuvat 1939 voimaan tulleeseen vuosilomalakiin. Lomalain voimaantulon jälkeen työnantaja- ja työntekijäjärjestöt perustivat lomajärjestöjä tukemaan lomanvieton mahdollisuuksia. Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. perustettiin Maalaisliiton Naiset ry:n aloitteesta vuonna 1954. Perustamisasiakirjassa määriteltiin yhdistyksen tarkoitukseksi toimia yhdyssiteenä niiden järjestöjen kesken, joiden tehtäviin kokonaan tai osittain kuuluu rasittuneiden, vähävaraisten perheenäitien ja virkistystä kaipaavien lasten terveys- ja lomahuollon järjestäminen. Lisäksi tarkoituksen oli, että yhdistys toimii maaseudulla asuvien aistiviallisten lasten saamiseksi asianmukaiseen hoitoon, valistustyön suorittaminen ja aineellisen tuen antaminen.

Yhdistyksen toiminnan alkuvaiheessa lomia toteutettiin vaatimattomissa olosuhteissa vuokratiloissa kouluilla ym. yhteisissä tiloissa. Lomille etsittiin mukaan niitä henkilöitä, joilla ei muuta loman ja virkistyksen mahdollisuutta ollut. Alueilla toimivat kokosivat loman tarpeessa olevia ja järjestivät koulutustilaisuuksia. Lisäksi he keräsivät lahjoituksina lomalaisten ruoat ja muut tarvikkeet sekä toimivat lomaohjaajina.

Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset ja sosiaalipoliittisen lainsäädännön kehittyminen ovat muokanneet myös Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n lomamuotoja. Naisten lisäksi miehet ja perheet ovat saaneet lomia jo vuosikymmeniä.

Järjestö on vuosien saatossa kuullut eri puolilla Suomea asuvia, ja ihmisten tarpeet ovat ratkaisevasti vaikuttaneet myös lomamuotojen kehittymiseen. Kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita on nykyään useita.

Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan järjestön tarkoituksena on edistää rasittuneiden ja virkistystä kaipaavien henkilöiden terveys- ja lomahuollon järjestämistä, tiedotus-, ja valistustoimintaa sekä varainkeruuta.

Järjestö on toimintansa aikana keskittynyt tuettujen lomien järjestämiseen ja yleiseen vaikuttamiseen. Viimeisen kahden vuoden aikana toiminta on laajentunut myös vapaaehtoistyöhön Maaseudun tukihenkilöverkon toiminnan kautta. 

Toimintaa ohjaavat järjestön arvot ja strategia on uusittu vuoden 2015 aikana. Arvoja ovat avoimuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja välittäminen.  Arvot toteutuvat vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä hallinnollisissa päätöksissä.