Lomatuen haku

Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella joko sähköisesti tai tulostettavalla pdf-versiolla.
Hakemuksia voi myös tilata suoraan lomajärjestöstä. Lomatukihakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme (3) kuukautta ennen toivotun loman alkamispäivää.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

Sähköisen lomakalenteriin sekä sähköiseen hakemukseen pääsee tästä! »

Tulostettava ja postitettava Lomatukihakemus_MTLH_ry.pdf  »

Ansökan om semesterstod »

Application for holiday support »

Vuoden 2019 tuettujen lomien esite pdf-tiedostona! »


Ohjeet hakemuksen täyttämiseen

Henkilötiedot

Pyydetyt henkilötiedot täytetään täydellisinä. Puolison tai avopuolison henkilötiedot tarvitaan, jos hän hakee lomalle. Perhelomilla aikuinen on aina lomatukihakemuksessa päähakijana, vaikka loma olisi varattu potilasjärjestölle tai muulle yhteistyöjärjestölle! Kaikkien hakemuksessa ilmoitettujen hakijoiden henkilötunnukset tulee ilmoittaa täydellisenä tarkistusosineen. Jos lomalle mukaan tulevan lapsen sukunimi on toinen kuin hakijan, se ilmoitetaan hakemuksessa.

Lomakohteet ja -ajat

Hakija voi itse valita lomakohteet ja- ajat haettavissa olevista loma-ajankohdista. Haettaessa yhdistyksen/järjestön varaamalle lomaviikolle, ilmoitetaan se selkeästi hakemuksessa. Hakemuksessa voi ilmoittaa kolme erillistä lomatoivetta.

Aikaisempi lomatuki ja -hakemukset

Lomajärjestelmämme tarkistaa tiedon hakijalle aiemmin myönnetyistä lomatuista kaikilta lomajärjestöiltä.

Tulotiedot ja velat

Tulotiedot ilmoitetaan nettotuloina kuukaudessa sekä mistä tulot muodostuvat. Yrittäjät ja maatalousyrittäjät ilmoittavat viimeisen verotuksessa vahvistetun vuositulonsa. Puolison tulot ilmoitetaan lomatukihakemuksessa vaikka lomatukea haettaisiinkin vain toiselle avo-/aviopuolisoista. Ilmoitettavat velat huomioidaan lomatuen myöntämisperusteena. Lomajärjestöllä on oikeus hakijan tulotietojen tarkistamiseen verottajalta.

Perustelut

Hakemuksen perustelut ovat välttämättömät lomatuen myöntämiselle. Perusteluina ilmoitetaan ne taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt, joilla perustellaan loman tarvetta.

Muuta huomioitavaa

Puutteellisesti täytettyä hakemusta ei voida käsitellä.

Myönnetystä lomatuesta ilmoitetaan lomatuen saajille noin 2 kk ennen loman alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta.

Järjestömme puhelinpalveluaika on arkisin klo 9.00 – 13.00.

Lomaryhmiä täytettäessä otetaan huomioon hakijan esittämät lomatoiveet, mutta hakemus voidaan siirtää tarvittaessa toiseen lomapaikkaan tai ajankohtaan.

HUOM! MIKÄLI KUTSU JA OMAVASTUUOSUUDEN LASKU LOMALLE HALUTAAN SÄHKÖPOSTITSE, TULEE SÄHKÖPOSTIOSOITE ILMOITTAA LOMATUKIHAKEMUKSESSA! TÄMÄN JÄLKEEN SÄHKÖPOSTISOITE AKTIVOIDAAN HAKIJALLE TULEVAN SÄHKÖPOSTILINKIN KAUTTA.

Kutsu tulee osoitteesta no-reply@lomajarjestot.fi PDF-tiedostona. Kutsu ja lasku tulevat sähköpostiin kahtena eri viestinä. Lähetetyt viestit saattavat ohjautua roskapostiin tietokoneiden palomuuri yms. suojauksista johtuen.