VÄHÄVARAISET TARVITSEVAT TUETTUA LOMAA   (Julkaistu: 04.04.2017)

Ajatuspaja Liberan Heikki Pursiainen kritisoi Kauppalehden haastattelussa suomalaista rahapelituotoista kanavoitavaa kansalaisjärjestöjen rahoitusta. Hän nosti esimerkkinä esiin sosiaalisen lomatoiminnan, jonka kautta järjestetään lomaa ja virkistystä sellaisille ihmisryhmille, joiden olisi muuten vaikeaa lomalle päästä.

Kokonaisuudessaan Veikkauksen varoista tuetaan sosiaalista lomatoimintaa vuodessa n. 15 miljoonalla eurolla. Tällä summalla mahdollistetaan loma esimerkiksi erilaisille vammais- ja pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen sekä lastensuojelun asiakkaille lastensuojelujärjestöjen kautta erilaisena leiritoimintana. Yksi lomien kohderyhmistä ovat Pursiaisen mainitsemat pienituloiset freelance-journalistit ja muut itsensä työllistäjät. 

Lomatukea hakevia on viidellä sosiaalisen lomatoiminnan järjestöllä vuosittain noin 100 000, joista noin puolelle on mahdollisuus lomatukea myöntää. Keskimäärin meillä suomalaisilla menee paremmin kuin koskaan. Samaan aikaan sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöt toteuttavat omaa säännöissä määriteltyä tehtäväänsä ja auttavat niitä ihmisiä, joiden arkea ja elämän peruspalikoita sairaus tai muu elämänkriisi uhkaa. Näiden ihmisten eriarvoisuus ja huoli tulee näkyväksi lomajärjestöille lomatukihakemuksissa.

Lomatukipäätökset tehdään sosiaalisin, terveydellisin ja taloudellisin perustein. Sosiaaliseen lomatoimintaan osallistuvilla ihmisillä on taloudellisia vaikeuksia, pitkäaikainen sairaus tai vamma – tai muuten vaikea elämäntilanne. Lomalaisilta saamamme palaute on ollut kiittävää. Lomalaiset kertovat, että ilman tukea heillä ei olisi mahdollista lomailla. Lapsiperheiden lomajaksoille osallistuville tekemämme kyselytutkimus osoitti, että perheillä on monenlaisia taloudellisia ja terveydellisiä vaikeuksia, jotka rasittavat perheiden arkea välillä kohtuuttomasti. Tuettu loma antaa tulosten mukaan merkittävästi tukea arjessa selviämiseen sekä psyykkisesti että fyysisesti. Loman merkitys erityisesti perheiden lapsille on ensiarvoisen tärkeää.

Kansalaisjärjestötoiminta on tärkeä osallisuuden muoto ja sen rahoittaminen rahapelivaroista on hyvä suomalainen innovaatio. Toki myös järjestöissä joudutaan välillä pohtimaan, onko voimakas julkinen ohjaus rahoituskriteereineen ristiriidassa järjestöjen sääntöjen mukaisen toiminnan kanssa.

Liberan Pursiainen kysyi haastattelussa, pitääkö pitkäaikaissairaiden ja vähävaraisten kansalaisten lomailua tukea. Hän vastasi omaan kysymykseensä kieltävästi. Sosiaalisen lomatoiminnan kokemukset osoittavat, että Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka eivät pääse lomalle ilman yhteiskunnan tukea pääse.  Sen pohdinta, pitääkö näiden ihmisten lomailua tukea, on arvovalinta, joka kuuluu poliittisille päättäjille.
 

Anssi Kemppi                                                          Anne Ylönen

puheenjohtaja                                                         toiminnanjohtaja

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry                   Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry


« Takaisin