Yleislomat

Maaseudun terveys- ja lomahuollon Yleislomat ovat tarkoitettu eri- ikäisille Suomessa asuville henkilöille. Lomat ovat ryhmämuotoisia ja niitä järjestetään eri puolilla Suomea olevissa lomakohteissa lapsiperheille, työikäisille sekä eläkeikäisille. Kunkin ryhmän lomaohjelma on kehitetty vastaamaan kyseisen ikäryhmän tarpeita tukevaksi. Lomat ovat viiden vuorokauden mittaisia ja niistä maksetaan omavastuuosuus.

Tutustu Yleislomiin teemoittain»

Hyvinvointia työikäisille»
Meidän perheen loma»
Muksuloma»
Senioriloma»
Työt takana -loma »