Erityislomat

Erityislomat toteutetaan yhteistyössä valtakunnallisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Erityislomat on tarkoitettu kyseessä olevaan ryhmään kuuluville henkilöille sekä heidän puolisoilleen ja perheilleen. Erityislomaa hakevan ei tarvitse olla kyseisen järjestön jäsen.

Erityislomilla omavastuuosuus on 20€/hlö/vrk, alle 17v. lapset veloituksetta. Lomalla on täysihoito, majoitus jaetuissa kahden hengen huoneissa, perhelomilla perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa.

Erityislomia järjestetään seuraavin teemoin:

Voimaa Vertaisuudesta -lomat aikuisille ja lapsiperheille

Voimaa Vertaisuudesta -lomat on tarkoitettu henkilöille, joita yhdistää saman sairauden, vamman tai elämäntilanteen tuomat haasteet. Järjestämme erillisiä lomaviikkoja lapsiperheille sekä aikuisille hakijoille. Lomalle osallistuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.

Voimaa vertaisuudesta- lomien tavoitteena on, että lomalaiset virkistyvät, tapaavat toisia samassa tilanteessa olevia sekä saavat vertaistuen ja lomaohjelman kautta voimavaroja arkeen. Lomalla on mahdollisuus osallistua ohjattuihin toimintatuokioihin oman jaksamisen ja toimintakyvyn mukaisesti. Lapsiperheiden erityislomilla ohjelma sisältää perheenjäsenten yhteistä tekemistä, eri-ikäisille lapsille suunnattua toimintaa, vanhemmille suunnattuja ryhmäkeskusteluja sekä mahdollisuuden 4 x lapsiparkkiin perheen 1-3 v. lapsille.

Omaishoitajan ja hoidettavan -lomat sekä Omaishoitajan lomat

Omaishoitajan ja hoidettavan -lomat on tarkoitettu omaishoitajille ja hoidettaville yhdessä. Lomien tavoitteena on lisätä omaishoitajan ja hoidettavan voimavaroja ja osallisuutta tarjoamalla mahdollisuus virkistykseen, lepoon ja keskinäiseen vertaistukeen. Lomaohjelmassa on omaishoitajalle ja hoidettavalle osin erillistä ja osin yhteistä ohjelmaa. Loman aikana päävastuu hoidettavasta on omaishoitajalla. Lomaan kuuluu majoitus kahden hengen huoneissa, täysihoitoruokailut, lomaohjelma sekä hemmotteluhoito.


Omaishoitajan lomat on tarkoitettu omaistaan hoitaville ilman hoidettavaa. Lomilla omaishoitajilla on mahdollisuus lepoon, virkistymiseen ja yhdessäoloon muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Lomaohjelma sisältää luentoja, ohjattuja ryhmäkeskusteluja sekä toimintatuokioita. Lomaan kuuluu majoitus kahden hengen huoneissa, täysihoitoruokailut, lomaohjelma sekä hemmotteluhoito.

Voimaa vertaisuudesta lomat apua tarvitseville aikuisille

Apua tarvitsevien lomilla on mahdollisuus virkistäytyä, tavata toisia sairauden tai vamman kanssa arjessa eläviä, osallistua lomaohjelmaan omien voimavarojen mukaisesti.

Apua tarvitsevien aikuisten lomilla lomailijan erityistarpeet on huomioitu majoituksessa (esteettömyys, apuvälineet) ja lomakohteen henkilöstössä sekä lomaohjelmassa. Lomalaisen on mahdollisuus saada lomalla yleisavustusta esim. siirtymisissä ja ruokailussa. Mikäli hakija tarvitsee kokonaisvaltaisempaa avustusta, tulee hänen hakeutua lomalle oman avustajan/omaisen kanssa.

HUOM! Erityislomissa järjestämme joidenkin yhteistyöjärjestöjen kanssa Minilomia, joissa viiden vuorokauden loma toteutetaan kahdessa erillisessä jaksossa. 

Tutustu Erityislomiin yhteistyökumppaneittain»

ADHD-liitto ry
ADHD-, Aivo- ja Autismi- ja Aspergerliitto ry
Adoptioperheet ry
Aivoliitto ry
Aivolisäkepotilasyhdistys Sella ry
Aivovammaliitto ry
A-kiltojen liitto
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
Asumisterveysliitto AsTe ry

Autismi- ja aspergerliitto ry
Crohn ja Colitis ry
Eläkeliiton piirien lomat
Endometrioosiyhdistys ry
Epilepsialiitto ry
Finnilco ry
Hengitysliitto ry
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry sekä Surunauha ry
Inkerikeskus
Invalidiliitto ry
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry
Kardiomyopatiapotilaat - Karpatiat ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry/Malike
Keliakialiitto ry
Kuuloliitto ry
Käpy-Lapsikuolemaperheet ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Lihastautiliitto ry
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaiset - FinFami yhdistykset
Muistiliitto ry
Muistiyhdistykset
Neuroliitto ry
Omaishoitajaliitto ry
Omaishoitaja-yhdistysten lomat
Parisuhdekeskus Kataja ry
Parkinson-liitto ry
Perhehoitoliitto ry
Psoriasisliitto
SámiSoster ry
SOLUKU-LOMAT
Suomen CP-liitto ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Ehlers-Danlos yhdistys ry
Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry/Keski-Suomen paikallisyhdistykset
Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry
Suomen Nuoret Lesket ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen Nivelyhdistys ry
Suomen Perthes ry
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Ruskaliitto ry
Suomen Uusperheiden liitto ry
Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - Syke ry
Sydänlapset ja -aikuiset ry
Sydänpiirien lomat
Sylva ry
Tatu ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Muut yhteistyökumppanit