Perustietoa tuetuista lomista

Tuettujen lomien perusteisiin voi tutustua seuraavien järjestöltä usein kysyttyjen kysymysten pohjalta:

Kuka voi hakea tuettua lomaa ja millä perustein lomatukea myönnetään?

Maaseudun terveys- ja lomahuollon (MTLH) tuettua lomaa voivat hakea eri- ikäiset Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla ei ole muuten mahdollisuutta lomailuun. Lomia järjestetään erikseen lapsiperheille, aikuisille ja eläkeikäisille. Lomalle hakeutuvan tulee selviytyä lomalla itsenäisesti tai oman avustavan henkilön kanssa.
MTLH järjestää ryhmämuotoisia lomia yksittäisille hakijoille sekä tiettyyn ryhmään (esim. sairaus tai vamma) kuuluville henkilöille.

MTLH:n tuetut lomat järjestetään STEA:n (ent. RAY) kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Tuen myöntäminen perustuu Valtioneuvoston päätökseen, Sosiaali- ja terveysministeriön ja STEA:n erillisohjeisiin.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Hakija itse perustelee lomatuen tarpeen vapaamuotoisesti hakemuksessa. Tuen myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ensikertalaisuus, tulotiedot, velat ja esim. sairauskulut, terveyteen liittyvät perusteet, hakijan elämäntilanne ja aiemmin myönnetty lomatuki. Hakemukset käsitellään MTLH:ssa ja lomaryhmät muodostetaan pian hakuajan päätyttyä. Lomatuki myönnetään em. perusteiden pohjalta  eniten tarvitseville.

Kuinka usein lomatukea voi saada?

Mikäli lomalle valinnan kriteerit täyttyvät, lomatukea voidaan myöntää samalle henkilölle useammin kuin kerran, mutta korkeintaan joka toinen vuosi. Esimerkiksi jos henkilö on ollut jonkin lomajärjestön tuetulla lomalla kesäkuussa 2015, hän voi saada lomatukea uudestaan aikaisintaan tammikuussa 2017. Poikkeus voidaan tehdä omaishoitotilanteissa tai vaikeissa elämäntilanteissa. Ensikertalaiseksi katsotaan yli 5 v. sitten lomatuen saanut.  

Paljon tuettu loma maksaa?

Tuen saaja maksaa lomasta henkilökohtaisen omavastuuosuuden, josta lähetetään lasku loman kutsukirjeen yhteydessä. Omavastuuosuus on 20€/henkilö/vuorokausi ja alle 17vuotiaat lapset lomailevat ilman omavastuuta. 

Mitä tuettu loma sisältää?

Tuettu loma sisältää täysihoidon (aamiainen, lounas ja päivällinen, perhelomilla lapsille iltapala), majoituksen jaetuissa 2 hengen huoneissa tai perhekoon mukaisissa huoneissa/huoneistoissa sekä ryhmälle suunnatun lomaohjelman. Matkakustannuksista lomakohteeseen vastaa lomalainen itse.

Kuinka lomatukipäätöksistä ilmoitetaan hakijoille?

Lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan ainoastaan lomatuen saajille. Kutsu lomalle lähetetään valituille noin kahta kuukautta ennen loman alkua MTLH:sta joko postitse tai hakijan antamaan ja vahvistamaan sähköpostiosoitteeseen.  Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei ilmoiteta.

Lue lisää lomatuen hakemisesta »

Lue lisää lomakohteista »